Görüntülemeler
Endokrin Bozucu Bisfenol A’nın İnce Film Fotokatalitik Oksidasyon Prosesi İle Arıtılabilirliği876
Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon Pratiği562
Kırklareli Bölgesinden Toplanan Peteklerde Pestisit Ve Antibiyotik Kalıntısı Aranması477
Çörek Otu (Nigella Sativa) Uygulanan Sıçanların Pankreas Dokusunda Somatostatin’In İmmünohistokimyasal Dağılımı Ve Gen Ekspresyonu419
Bitkisel Karışım Sıvı Yağların Yağ Asiti Bileşimlerinin İncelenmesi375
Trakya’Da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması Ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Duyarlılık Üzerine Etkileri361
Deneysel Inmemiş Testiste Testosteronun Koruyucu Etkisi294
Atık Lastiklerin Zemin İyileştirilmesinde Kullanımı291
Nükleer Transfer Ile Elde Edilen Klon Sığırlar Ve Onların Yavrularında Mtdna Geçişinin Incelenmesi288
Okul Öncesi Dönemde Montessori Eğitim Alan Çocuklara Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi282