Görüntülemeler
Endokrin Bozucu Bisfenol A’nın İnce Film Fotokatalitik Oksidasyon Prosesi İle Arıtılabilirliği872
Kırklareli Bölgesinden Toplanan Peteklerde Pestisit Ve Antibiyotik Kalıntısı Aranması460
Çörek Otu (Nigella Sativa) Uygulanan Sıçanların Pankreas Dokusunda Somatostatin’In İmmünohistokimyasal Dağılımı Ve Gen Ekspresyonu413
Trakya’Da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması Ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Duyarlılık Üzerine Etkileri356
Atık Lastiklerin Zemin İyileştirilmesinde Kullanımı288
Deneysel Inmemiş Testiste Testosteronun Koruyucu Etkisi280
Bitkisel Karışım Sıvı Yağların Yağ Asiti Bileşimlerinin İncelenmesi275
Nükleer Transfer Ile Elde Edilen Klon Sığırlar Ve Onların Yavrularında Mtdna Geçişinin Incelenmesi262
Akut Bronşiyolit Tanısı Alan Hastalarda Srage-Hmgb1 Aksının Değerlendirilmesi Ve Diğer Inflamatuvar Belirteçler Ile Ilişkisinin Araştırılması236
Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Kahverengi Pas Hastalığına Dayanıklılığının Doğal Koşullarda Morfolojik Belirlenmesi Ve Moleküler Karakterizasyonu228