Görüntülemeler
Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon Pratiği1112
Katı atık yönetimi ve ters lojistik951
Endokrin Bozucu Bisfenol A’nın İnce Film Fotokatalitik Oksidasyon Prosesi İle Arıtılabilirliği906
Probiyotik yoğurdun fizyokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerine çam balının etkisi877
ÖNEMLİ BAZI TEK YILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL TÜRLERİNDE KARIŞIM ORANLARININ VE GÜBRE DOZLARININ SAPTANMASI871
Etkili iletişim becerileri ve beden dili650
Çocuk Oyun Alanlarının Dağılımı ve Kullanım Yeterliliği: Tekirdağ Örneği634
Bitkisel Karışım Sıvı Yağların Yağ Asiti Bileşimlerinin İncelenmesi625
Kırklareli Bölgesinden Toplanan Peteklerde Pestisit Ve Antibiyotik Kalıntısı Aranması507
Hazır yemek üretimi yapan işletmelerde çalışanların hijyen bilgi düzeylerinin belirlenmesi504