Görüntülemeler
Laboratuvardan Kliniğe Transplantasyon Pratiği905
Endokrin Bozucu Bisfenol A’nın İnce Film Fotokatalitik Oksidasyon Prosesi İle Arıtılabilirliği894
Probiyotik yoğurdun fizyokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri üzerine çam balının etkisi629
Kırklareli Bölgesinden Toplanan Peteklerde Pestisit Ve Antibiyotik Kalıntısı Aranması491
Bitkisel Karışım Sıvı Yağların Yağ Asiti Bileşimlerinin İncelenmesi465
Çörek Otu (Nigella Sativa) Uygulanan Sıçanların Pankreas Dokusunda Somatostatin’In İmmünohistokimyasal Dağılımı Ve Gen Ekspresyonu440
ÖNEMLİ BAZI TEK YILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL TÜRLERİNDE KARIŞIM ORANLARININ VE GÜBRE DOZLARININ SAPTANMASI429
Hazır yemek üretimi yapan işletmelerde çalışanların hijyen bilgi düzeylerinin belirlenmesi417
Çocuk Oyun Alanlarının Dağılımı ve Kullanım Yeterliliği: Tekirdağ Örneği411
Trakya’Da Halkın Çevre Duyarlılığının Saptanması Ve Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Duyarlılık Üzerine Etkileri371