Show simple item record

dc.contributor.authorÖnler, Eray
dc.date.accessioned2017-04-26T06:29:47Z
dc.date.available2017-04-26T06:29:47Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11776/455
dc.description.abstractElma bahçesinde ağaçların büyüme sezonu boyunca yaprak yoğunluğunda meydana gelen değişimlere göre atılacak ilaçlı sıvı miktarını sürekli olarak ayarlayarak, ilaçlama uygulamasının optimize edilmesini sağlayacak bir ilaçlama makinası geliştirilmiştir. Bu amaçla ultrasonik sensörler kullanılarak hedef bitkinin yaprak yoğunluğunun tespiti yapılmış ve uygulanan dozun adapte edilmesi sağlanmıştır. Çalışmada hava destekli piyasada Ahtapot diye isimlendirilen bağ ve bahçelerde kullanılan hava destekli bir ilaçlama makinesinden faydalanılmıştır. Her kola bir adet ultrasonik sensor, üç adet solenoid valf ve sensör çıkışlarını yorumlayıp solenoid valfleri kontrol edecek elektronik kontrol kartı eklenmiştir. Her bir solenoid valf farklı debide çıkış veren bir ilaçlama memesini kontrol ettiği için bitki üzerine atılacak ilaçlı sıvı miktarı üç farklı debiye ayarlanabilmiştir. Atılan ilaçlı sıvı miktarı gerçek zamanlı olarak ultrasonik sensörler ile algılanan yaprak yoğunluğuna gore; tasarlanan sistem tarafından otomatik olarak değiştirilmektedir.en_US
dc.description.abstractA spraying machine was designed with this study. This machine can contuniously sets the amount of liquid chemical continuously depending on changes in leaf density, volume of the canopy, size and shapes which differs during growing season. These processes will optimise efficiency of spraying application. Ultrasonic sensors were used with this aim to define size of plant for adapting of chemical dosage octopus spraying machine was used at study. A system was designed for every arm’s of octopus machine. Three solenoid valve, one ultrasonic sensor, and electronic control unit which process and interpret the range data of ultrasonic sensor and also control solenoid valve, were added to arms. Flow rate of chemical can be set to three different value. Because every single electrovalve control different type of nozzle. Amounts of spraying chemical is set real-time by system depending on canopy volume and leaf density.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNamık Kemal Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMeyva bahçesien_US
dc.subjectpülverizasyonen_US
dc.subjectdeğişken oranen_US
dc.subjectelektronik kontrolen_US
dc.subjectdoz ayarıen_US
dc.subjectultrasonik sensören_US
dc.subjectOrcharden_US
dc.subjectsprayingen_US
dc.subjectvariable rateen_US
dc.subjectelectronic controlen_US
dc.subjectdose adjustmenten_US
dc.subjectultrasonicen_US
dc.subjectsensoren_US
dc.titleUltrasonik sensör yardımıyla belirlenen yaprak yoğunluğuna göre püskürtme miktarını ayarlayan sistemin tasarımı (akıllı ilaçlama makinası)en_US
dc.title.alternativeDesign of a flow rate adjustement system related to tree foliage surface estimation by using ultrasonic sensors (smart spraying machine)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentNamık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record