Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Çağla
dc.date.accessioned2018-06-12T12:29:53Z
dc.date.available2018-06-12T12:29:53Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11776/2659
dc.description.abstract14.12.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 10.03.2015 tarihinde revize edilen Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği kapsamında; Denim Kumaştan Dış Giyim imalatı yapan Tekstil firmasındaki yürütülen faaliyetlerin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması için üretim sırasında suya, havaya ve toprağa verilecek her türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolü ile hammadde ve enerjinin etkin kullanımına ve temiz üretim teknolojilerinin kullanımına ilişkin inceleme yapılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sistemdeki tüm prosesler incelenmiş ve bu tebliğ kapsamında yer alan MET(Mevcut En İyi Teknolojiler)'ler ile yapılabilecekler tespit edilerek tavsiyelerde bulunulmuştur. Tekstil işletmesinde ürünün ağartılması için alternatifler araştırılarak, ozon ve lazer teknolojisinin kullanımıyla su ve kimyasal kullanımından ciddi tasarruf sağlanabileceği araştırılmıştır.en_US
dc.description.abstractWithin the scope of Integrated Pollution Prevention Control Communiquѐ in the Textile Sector which was published in Offical Gazette on 14.12.2011 and reveised on 10.03.2015, it is aimed to carry out the control of all kinds of emissions,discharges and wastes given into water, air and soil during production and the examination of using raw materials and energy efficiently for minimizing the negative effects of the activities done by the textile company manufacturing outwear from denim fabric. In this context, all the processes in the system have been examined and ones that can be done with BAT (Best Available Tecnologies) within the scope of this communiquѐ have been determined and recommendations have been done. By investigating alternatives for bleaching products in textile enterprise,it was determined to achieve serious savings in water and chemical usage by using ozone and laser tecnology.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherNamık Kemal Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTemiz Üretimen_US
dc.subjectEntegre Kirlilik Önlemeen_US
dc.subjectTekstil Endüstrisien_US
dc.subjectOzon Teknolojisien_US
dc.subjectLazer Teknolojien_US
dc.subjectClean Productionen_US
dc.subjectIntegrated Pollution Preventionen_US
dc.subjectTextile Industryen_US
dc.subjectOzone Tecnologyen_US
dc.subjectLaser Technologyen_US
dc.titleTekstil sektöründe temiz üretim tebliği uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeCLEAN PRODUCTION COMMUNİQUÈ APPLICATIONS in TEXTILE SECTORen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentNamık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsüen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record